Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacjiSekcje
main banner image
Jesteś w: Start Użytkownicy Mariusz Tworzenie nowej jakości w nauczaniu języka angielskiego

Tworzenie nowej jakości w nauczaniu języka angielskiego

Nauczanie języka angielskiego oparte na aktywowaniu i stymulacji możliwości intelektualnych uczniów jest źródłem motywacji długoterminowej, która jest gwarantem zdobycia kompetencji językowej.

Tworzenie nowej jakości w nauczaniu języka angielskiego

Fountain of Knowledge-Nauka Języków Obcych

Firma FOUNTAIN OF KNOWLEDGE - NAUKA JEZYKÓW OBCYCH powstała z myślą o kształceniu świadomych użytkowników języka angielskiego. Nasi słuchacze to ambitni i wymagający ludzie, którzy nie zadawalają się półśrodkami. To właśnie w trosce o takich uczniów pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę.

Po analizie wyników osiąganych przez studentów uczących się języka angielskiego na różnych poziomach, doszliśmy do następujących wniosków:

- Nauczanie języka angielskiego oparte na rozwijaniu tylko umiejętności językowych jest w dłuższej perspektywie mało skuteczne.
- Natomiast, nauczanie języka angielskiego oparte na aktywowaniu i stymulacji możliwości intelektualnych uczniów jest źródłem motywacji długoterminowej, która jest gwarantem zdobycia kompetencji językowej.

Dla uczniów uczonych metodą Callana/Direct Method, czy nawet metodą komunikatywną/Communicative Method, nauka języka angielskiego, jakkolwiek skuteczna na początku procesu nauki, z czasem staje się coraz mniej efektywna. Dlaczego? Mechaniczny proces uczenia może powodować odwrotne od zamierzonych rezultaty. Sytuacja ta wynika z demotywującego charakteru nauki nacechowanej zdobywaniem tylko umiejętności językowych - tak zwanych „skills”. Wraz ze zdobywaniem kolejnych umiejętności językowych, następować może zawężenie horyzontów myślowych, co u wielu uczniów jest przyczyną utraty motywacji, czyli podstawowego składnika w procesie rozwoju kompetencji językowej.

Dlatego też, Szanowni Państwo, nasza szkoła, FOUNTAIN OF KNOWLEDGE - NAUKA JEZYKÓW OBCYCH, wychodzi z inicjatywą nowej jakości kształcenia w zakresie nauczania języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i pedagogów, stworzyliśmy inicjatywę, której uczestnikiem może stać się każdy z Państwa. Inicjatywa ta to: tworzenie nowej jakości w nauczaniu języka angielskiego.

Inicjatywa ta opiera się na połączeniu praktycznej nauki języka angielskiego ze stymulowaniem rozwoju intelektualnego uczniów. Dlatego też, w FOUNTAIN OF KNOWLEDGE uczniowie zdobywają umiejętności i narzędzia językowe wraz z poszerzaniem wiedzy o kulturze, literaturze czy historii krajów anglosaskich. Naszym celem i zarazem wyzwaniem jest kształtowanie nawyków językowych poprzez świadomą integrację uczniów ze współczesnymi użytkownikami języka angielskiego i kulturą anglosaską.

Metodyka nauczania opiera się na najnowocześniejszych założeniach metodyczno-dydaktycznych. Studenci uczeni są metodą komunikacyjną, której celem jest rozwinięcie umiejętności osiągania przez uczniów kompetencji komunikacyjnej, a więc skuteczna wymiana informacji, wyrażanie uczuć i emocji w kontaktach ze Światem zewnętrznym. Umiejętności te są szczególnie ważne w kontaktach biznesowych z zagranicznymi kontrahentami, korespondencji międzynarodowej, czy też w dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. Skuteczna komunikacja w biznesie wymaga zarówno kompetencji językowej, jak i świadomości uwarunkowań kulturowych.

Zapraszam serdecznie

Mariusz Gomuła