Pieniądz pełni wiele ważnych funkcji w gospodarce i wymianie handlowej. Przede wszystkim służy jako uniwersalny środek, umożliwiający ludziom dokonywanie transakcji handlowych bez konieczności dokonywania wymiany towarów i usług bezpośrednio. Umożliwia on wyrażanie wartości różnych produktów i usług w jednolitym systemie, a także stanowi formę oszczędności.

Kursy walut to niezmiernie istotne elementy globalnej gospodarki, wpływające na wiele dziedzin życia. Kursy te odgrywają kluczową rolę w międzynarodowym handlu, inwestycjach zagranicznych oraz stabilności finansowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób i dlaczego zmieniały się główne kursy walut, takie jak euro, dolar, rubel,  frank szwajcarski oraz funt brytyjski, na przestrzeni ostatniej dekady.

Kurs euro

Po okresie intensywnych turbulencji związanych z kryzysem finansowym, rozpoczęcie dekady w 2013 roku było czasem spokojniejszym, a wartość euro wobec wielu walut była relatywnie stała. Jednak już wkrótce kurs euro stał się areną zmian w związku z rosnącymi napięciami politycznymi w Unii Europejskiej. Brexit, czyli decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii wywołał falę niepewności, która odbiła się na wartości euro.

W miarę jak dekada zbliżała się ku końcowi, pojawiła się pandemia COVID-19, która wywarła ogromny wpływ na gospodarkę światową. Kurs euro również został dotknięty tą sytuacją, początkowo osłabiając się w obliczu globalnych zawirowań, a następnie często wykazując zwinność w zależności od nowości dotyczących szczepionek, ożywienia gospodarczego i działań rządowych.

Kurs funta brytyjskiego

Kurs funta brytyjskiego w ciągu ostatniej dekady doświadczył znacznych wahań, głównie w wyniku wydarzeń związanych z Brexitem. Po ogłoszeniu wyników referendum, w którym Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem UE, kurs funta brytyjskiego znalazł się w gwałtownym spadku. Było to wynikiem dużej niepewności na rynkach, obaw o wpływ Brexitu na gospodarkę i strach przed możliwym brakiem porozumienia w procesie negocjacji.

W miarę jak trwały negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące warunków Brexitu, kurs funta nadal pozostawał pod presją. Zmiana jego kursu postępowała w zależności od doniesień i spekulacji dotyczących postępu w rozmowach. Po zawarciu porozumienia handlowego między Wielką Brytanią a UE odnotował pewien wzrost wartości. Porozumienie to pomogło złagodzić niepewność co do warunków handlowych po opuszczeniu UE.

Kurs dolara

W pierwszych latach dekady, po globalnym kryzysie finansowym, dolar amerykański wzmocnił się w związku z poszukiwaniem bezpiecznej przystani przez inwestorów. W miarę jak gospodarka amerykańska zaczęła się odbudowywać, Federalny Rezerwowy System (Fed) stopniowo zaczął podnosić stopy procentowe, co przyczyniło się do umocnienia dolara wobec innych walut.

Wydarzenia takie jak referendum Brexitowe i wybory prezydenckie w USA w 2016 roku miały wpływ na walutę USA. Niepewność związana z przyszłością zarówno Unii Europejskiej, jak i amerykańskiej polityki zagranicznej wpłynęła na wahania kursowe dolara.

Podczas prezydentury Donalda Trumpa, doświadczył on mieszanych reakcji. Polityka handlowa i gospodarcza Ameryki, w tym wojna handlowa z Chinami, również wpłynęła na nastroje rynkowe i kurs dolara. Pandemia podobnie jak w przypadkach innych walut miała znaczący wpływ na to, jaka była jego cena.

Kurs franka szwajcarskiego

W początkowej fazie dekady, kurs franka szwajcarskiego był dość stabilny. W styczniu 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy zaskoczył rynki, ogłaszając niespodziewanie zakończenie polityki minimalnego kursu wymiany franka do euro, co spowodowało gwałtowny skok kursu CHF. W ciągu kilku godzin kurs wzrósł o kilkadziesiąt procent, co wpłynęło na wiele sektorów gospodarki Szwajcarii i wywołało niemałe kontrowersje.

W miarę jak sytuacja gospodarcza na świecie stabilizowała się po wydarzeniach związanych z interwencjami SNB i zakończeniem polityki minimalnego kursu, kurs franka szwajcarskiego nieco się osłabił. Wpływ na to miały także zmiany w polityce stóp procentowych na świecie, które wpłynęły na ogólną dynamikę waluty.

Pandemia COVID-19 także odcisnęła piętno na kursie tej waluty. W początkowych fazach pandemii frank umacniał się, ponieważ był postrzegany jako aktywo bezpieczne w niepewnych czasach. Jednak później, wraz z wprowadzeniem szeroko zakrojonej polityki stymulacyjnej przez SNB, frank osłabł w związku ze spadkiem stóp procentowych. W ciągu ostatnich miesięcy kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny.

Kurs rubla

Na początku dekady, rubel był również stosunkowo stały. Jego wartość rosła wraz ze zwiększonym popytem na surowce, zwłaszcza ropę naftową, której eksport stanowił istotną część gospodarki Rosji. Jednakże w drugiej połowie tego okresu, wprowadzenie sankcji międzynarodowych w związku z aneksją Krymu przez Rosję w 2014 roku oraz spadek cen ropy naftowej, spowodowały znaczące osłabienie rubla.

W latach 2014-2015, rubel doświadczył gwałtownego spadku wartości wobec innych walut, zwłaszcza wobec dolara amerykańskiego i euro. Wydarzenia związane z Ukrainą oraz spadające ceny ropy wywołały znaczące napięcia. Wybuch konfliktu zbrojnego w 2022 roku między Rosją a Ukrainą znacząco wpłyną na cenę waluty rosyjskiej.

Po wybuchu wojny kurs rubla doświadczył istotnego spadku, co odzwierciedlało wzrost niepewności na rynkach finansowych oraz obawy o przyszłość gospodarki Rosji. Niemniej jednak, obecnie kurs rubla wykazuje ograniczone oznaki poprawy i utrzymuje się na relatywnie stabilnym, chociaż niskim poziomie.

złote monety

Ostatnia dekada i jej walutowy rollercoaster

W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwowaliśmy istotne zmiany kursów walut na arenie międzynarodowej. Przykładem może być burzliwa historia franka szwajcarskiego, który jako waluta uznawana za bezpieczną przystań, doświadczył wahania wartości w odpowiedzi na napięcia globalne i zmiany polityki monetarnej.

Kurs euro, będący symbolem jedności europejskiej, podlegał wpływom zmiennych relacji międzynarodowych i wyborów politycznych, co wprowadzało niestabilność na rynki.

Zmiana kursu euro, dolara, funta, rubla oraz franka szwajcarskiego stanowiła centralny punkt zainteresowania wielu ekonomistów, inwestorów i analityków. To dynamiczne wahania odzwierciedlały nie tylko wewnętrzne wydarzenia w poszczególnych krajach, ale także globalne trendy ekonomiczne i geopolityczne.